רשיונות ואישורים

 

הקבוצה מצויידת , כאמור, בכל הרשיונות וההיתרים הנדרשים לביצוע משימותיה וכן בתקן ISO – 9001 מטעם הטכניון.
בנוסף, החברה הינה חברה בארגון חברות הניקיון, הארגון היציג הרשמי של חברות הניקיון.
 
להלן העתקי הרשיונות השונים :